Àlbula

Peça situada en un bosquet d’alzines centenàries, és obra del pintor i escultor Pablo Palazuelo. Inspirada en el poema «Què és la poesia?» representa un llibre en blanc. Una escultura igual presideix la lliça del museu Verdaguer de Vil·la Joana, a Vallvidrera, com a símbol d’unió dels dos indrets on va néixer i morir Verdaguer.(1995, cent cinquantè aniversari del naixement de Verdaguer).

Àlbula
La poesia és un aucell del cel
 que fa sovint volades a la terra,
 per vessar una gota de consol
 en lo cor trist dels desterrats fills d’Eva

Verdaguer, Jacint «Què és la poesia?»  dins Aires del Montseny. TO III. Barcelona, 2005. Proa. p. 1207-1208