La Fundació es proposa com a finalitat: la conservació, la investigació, la promoció i la difusió del patrimoni tangible i intangible que ha generat Jacint Verdaguer, el poeta català que va posar les bases de la literatura catalana moderna.

Els nostres àmbits de treball són:

  • Dirigir Verdaguer Edicions.
  • Promoure l’edició de nous volums de l’OCEC.
  • Promoure l’edició de títols a la col·lecció Univers.
  • Impulsar projectes de recerca que ajudin a ampliar els coneixements sobre el poeta i la seva època.
  • Impulsar projectes emergents que interpretin Verdaguer en clau de present.
  • Produir exposicions sobre temes monogràfics i recerques en curs que puguin fer gira.
  • Participar en el grup de Recerca de la UVIC-UCC.
  • Impulsar la presència de Verdaguer en els media digitals.