Roldor

Roldor

01.06.2018

Al Torrent Maduixer,
si anau per móres, nines,
mirau les que colliu,
mirau bé les collides.
Les móres de roldor
no són les de bardissa:
aquelles són de fel,
aquestes malvasia;
les unes són gerdons,
les altres són metzina.

[...]

Les móres de roldor
       són, negres, negres,
més negres són per dins,
puix de verí són plenes;
més plenes, ai!, ne són
les alegries del món.

Verdaguer, Jacint. «Roldor » dins Brins d’espígol. TO IV Barcelona, 2006.Proa.  p.1114

Comentari

FOTO: “Poció d'amor”, d'Evelyn de Morgan, s.XIX. Pintura de Giulia Tofana (s.VXII), titllada de bruixa i convertida en mite pels seus múltiples enverinaments.