Cant VI Desencantament

01.04.2011

A la tercera aurora ella es retorna, 
son plor eixuga amb sos sedosos rulls; 
no voldria plorar, mes sempre hi torna, 
què poden fer sinó plorar sos ulls?
 

Verdaguer, Jacint
«Desencantament, Cant VI» Dins Canigó TO III. Barcelona, 2003. Proa p. 288

 

 

 

 

 

 

 

Canigó 
T.O. Volum II 2003, pàgina 327

Update cookies preferences