Caramelles

Caramelles

25.10.2022

                Convertisti planctum meum in gaudium mihi:
   conscidisti saccum meum, et circumdedisti me laetitia.
                Senyor, Vós heu canviat mon plor en un cant de
            goig; heu romput mon cilici i m’heu vestit d’alegria.
                                                                     Salm 29,12

In omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur.
        Nos veiem voltats de tota mena de tribulacions, mes
                                                      no ens descoratjam.
                                                                        II Co 4,8

S’acaba el divendres sant
i la Pasqua em va arribant;
lo meu plor se torna cant.
Al·leluia.

Per lo vostre adreçador 
com més hi passe millor;
per les flames passa l’or.
Al·leluia.

Bon Jesús, aquí em teniu;
de ma carn en lo més viu 
foguejau, tallau i obriu.
Al·leluia.

D’on anava amb l’arpa al coll
a cantar versos a doll,
m’han llançat com un ca foll. 
Al·leluia.

Mes, Senyor, això és pa i mel,
doneu-me vinagre i fel:
vostra Creu és mon estel.
Al·leluia. 

Poseu-me’n més de galons,
de vituperis i afronts;
deixeu-me anar més al fons.
Al·leluia.

Puix per ser glorificat
s’ha de ser crucificat,
en Creu muira jo aviat.
Al·leluia.  

Verdaguer, Jacint. «Caramelles» dins Flors del Calvari. A cura de M. Àngels Verdaguer i Pajerols. Folgueroles: Verdaguer Edicions. Pàg. 268-270

Comentari

Escolteu-lo llegit i comentat pel poeta Josep Pedrals en el marc del III Cicle de poemes comentats: Verdaguer i Martí i Pol (2022), al canal Youtube de la Fundació: https://www.youtube.com/watch?v=w-n4CdHLIWY

Update cookies preferences