Mercat de Vic (1880)

La Fira de Vic

01.07.2019

[...]
Sembla un camp de roselles
la plaça atapeïda
de mocadors vermells,
de llargues barretines,
i gent i bestiar
encara a doll hi arriben:
brama l'ase aureyut*,
salta la mula guita,
bela el tendre anyellet
i el cavallàs renilla,
compta lo mercader,
lo quinquillaire crida,
canta el pobre ceguet,
mes les minyones frissen
que, venuda la fruita,
que a adinerar venien,
amb sos enamorats
fer-la petar una mica
baixen los ulls en terra,
veuen que cada punt
se van tornant més xiques;
alcen los ulls i veuen
que el sol se'n va a migdia,
i han de deixar el galant.
Ne sou de plànyer, nines;
però als que us planyen més
també els puny, ai!, l'espina.
[...]

 

Verdaguer, Jacint «La Fira de Vic » . Dins Jovenívoles. TO IV. Barcelona, 2006. Proa. Pàg.710-716
*NOTA: per un error d'interpretació del manuscrit, l'edició impresa recull 'auregut', tot i que la paraula correcta és 'aureyut' [aureiut], en el sentit de 'tenir les orelles llargues'.

FOTO: Cistells amb productes i gent al mercat de la plaça de Vic (1882). Foto: Frederic Bordas i Altarriba. Font:'Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya'.

 

Update cookies preferences