La Maleïda

La Maleïda

01.08.2021

Quins crits més horrorosos degué llançar la terra
infantant en ses joves anyades eixa serra!
Que jorns de pernabatre, que nits de gemegar,
per traure a la llum pura del sol eixes muntanyes,
del centre de sos cràters, del fons de ses entranyes,
com ones de la mar!

[...]

Passaren anys, passaren centúries de centúries
abans que s’abrigassen de terra i de boscúries
aqueixes ossamentes dels primitius gegants,
abans que tingués molsa la penya, flors les prades,
abans que les arbredes tinguessen aucellades,
les aucellades cants.

Verdaguer, Jacint. Fragment del «Cant IV. La Maleïda». dins Canigó  TO II Barcelona, 2003. Proa. pàg 282
En audiollibre dins OIR. Canigó, de Lluís Soler. Verdaguer Edicions, 2017. Escolteu-lo a Spotify.
FOTO: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca Digital. ‘Mapa del Pirineu Català segons los datos mes nous per Joseph Ricart Giralt’. Encartat dins la 2a edició de Canigó (1886). Disponible a: https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/externs/id/90/rec/2

Update cookies preferences