Parlament llegit en la festa del Certamen Catalanista de Sant Martí de Provençals

10.07.2010

La literatura francesa s'esforça en escampar i encomanar a ses veïnes aqueix abominable contagi. Mes, suposat, i és molt suposar, que a ella li convingués entregar a eixa fil•loxera lo seu camp, ja vell, gastat i cansat de donar esplets en tots los rams de les lletres, per què nosaltres hem de voler-la al nostre de les lletres catalanes, quan verdeja encara en sa primerenca verdor.[...]Què diríeu d'un vinyater que, deixant perdre en lo celler lo vi ranci, anés a beure a l'aigua tèrbola i podrida del safareig de rentar la roba?
Riquíssima, plena, abundosa és nostra estimada Catalunya; de grans tresors la omplí i de bellíssim cel la cobrí Déu. Per cantar-la, doncs, no anem a emmanllevar l'arpa al diable.

Verdaguer, Jacint
« Parlament llegit a la festa del Certamen Catalanista de Sant Martí de Provençals, l'11 de novembre de 1886».Dins L'Aucell del Paradís, TO I. Barcelona 2003. Proa. p. 441

Update cookies preferences