Sant Francesc - s’hi-moria

01.11.2008

               Mon cor està casa d'amors. 
                       RAMON LLULL

Mon cor és un llibre 
de pàgines d'or, 
en totes les pàgines 
paraules d'amor 
que amb mística ploma 
hi escriu l'Aimador.

Mon cor és una arpa 
de cordes d'argent; 
com l'amor les polsa, 
sols l'amor les sent; 
ai que dolços aires!, 
que amorosament!

Mon cor és un àngel 
desterrat al món, 
al cant de la Glòria 
sospirant respon 
cada colp que aguaita 
sos amors on són.

Verdaguer, Jacint
 «Mon cor és un llibre» dins  Idil•lis i Cants Místics TO III.
Barcelona 2005 Proa. p. 80

Update cookies preferences