Posar a l’abast del gran públic temes que permetin aprofundir en el coneixement de Verdaguer. Aquesta és la finalitat dels treballs de recerca i les exposicions. Són el resultat d’estudis monogràfics en torn a un aspecte de la biografia, l’obra o el context històric de l’autor i han estat generades des de la Fundació o per entitats col·laboradores. Consulteu la disponibilitat d’itinerància de cada una a info@verdaguer.cat