Característiques
  • Activitat Activitat
  • Data inici Divendres 17 de maig
  • Data finalització Divendres 17 de maig
  • Hora 09:30h
  • Lloc Carrer Font de la Sala
  • Preu
    Gratuït

Descoberta de plaques FOLG

Carrer Font de la Sala.

La descoberta de plaques és una activitat emblemàtica de la Festa Verdaguer. Cada any es col·loca un placa amb uns versos del poeta a un dels carrers o places del municipi. Enguany, el lloc escollit és al Font de la Sala, els versos són de «La Lluna», el poema que dóna sentit a la imatge de la Festa Verdaguer 2019 i els encarregats de descobrir-les, els alumnes de l’escola Mn. Cinto de Folgueroles. 

Descoberta de plaques