Partint

01.05.2010

Mon cor a Catalunya més s’aferra 
quan la tinc, ai de mi!, d’abandonar; 
m’agraden les zumzades de la mar, 
però mos ulls se giren cap a terra. 

Me mira somrient més alt estel 
en l’espinós viatge de la vida; 
bé m’agrada ma terra beneïda, 
mes, ai !, mos ulls se giren cap al cel. 

Verdaguer, Jacint.
«Partint» dins Roser de tot l’any  TO III. Barcelona, 2005. Proa. p.937