Característiques
  • Activitat Jornada
  • Data inici 17.06.2024
  • Data finalització 17.06.2024
  • Hora 09:00h
  • Lloc Museu d'Història de Catalunya
  • Preu
    Gratuït

Jornada «Dones, museus i patrimoni»

La jornada pren com a punt de partida les reflexions que estructuren la guia Repensar el museu. Una guia de reflexió i actuació amb perspectiva feminista, elaborada pel grup de treball sobre Museus i Gènere de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya. 

S'hi presenta una selecció de les bones pràctiques (o experiències inspiradores) que hi trobem representades. Sense voler ser exhaustius en tots els camps que analitza la guia, s’ha fet una tria representativa de projectes relacionats amb la divulgació, l’acció cultural, la gestió interna i, també, amb museus o iniciatives més territorials o situades en els marges, que, sovint, disposen de més llibertat d’acció per aproximar-se a la seva comunitat. «Dones, museus i patrimoni» segueix el fil d’iniciatives anteriors de difusió i formació impulsades pel grup de treball sobre Museus i Gènere (com «Experiències en l’aplicació de la perspectiva de gènere o feminista a museus i patrimoni», «El gènere en els museus: una qüestió de responsabilitat social», etc.), encaminades a fomentar noves mirades en els discursos, les metodologies i les implementacions museogràfiques dels equipaments amb una clara vocació educativa i a contribuir, així, a la conscienciació de la ciutadania pel que fa a la necessitat de crear una societat més justa i igualitària.

Inscripcions aquí.

PER A MÉS INFORMACIÓ: https://mcusercontent.com/09b32a0e1ac0defbcae3dd3bd/files/c2f1e5f5-a06c-ae47-fff0-0dec7a3ce4a9/Programa_Dones_museus_i_patrimoni.pdf

Jornada «Dones, museus i patrimoni»
Update cookies preferences