Premi Verdaguer de recerca

El patronat de la Fundació Jacint Verdaguer, amb l’Ajuntament de Vic i la de UVic- UCC, convoca el Premi VERDAGUER DE RECERCA per tal de fomentar la investigació sobre la figura i l’obra de Jacint Verdaguer i el seu paper essencial en la vertebració de la cultura del nostre país, amb l’objectiu d’incentivar la tasca d’investigadors que puguin aportar noves mirades sobre el poeta i la seva obra.

Destinat a aquells investigadors que vulguin preparar l’edició crítica d’una obra de Jacint Verdaguer segons els criteris lingüístics, metodològics, analítics i formals establerts per la Societat Verdaguer. L’obra i el seu estudi seran publicats dins la col·lecció d’Obra Completa en Edició Crítica de Jacint Verdaguer (OCEC) per Verdaguer Edicions.

 

Condicions Generals

El Premi es convocarà cada tres anys. Els originals s’enviaran únicament en suport informàtic per correu electrònic a la direcció info@verdaguer.cat, fent-hi constar com a assumpte el Premi al qual opten i el títol del projecte.

El jurat emetrà el veredicte l’any en curs i es farà públic oportunament mitjançant una notificació a la premsa no abans d’haver avisat l’autor.

La presentació d’originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n derivin.

Premis Recerca Verdaguer
Logo del Premi
Update cookies preferences