Canigó 125 veus

És un projecte creat per la Fundació Jacint Verdaguer (2011) per celebrar els 125 anys de la primera edició de Canigó de Jacint Verdaguer (1886). El llibre que va esdevenir símbol de la nostra cultura i forma part de l’imaginari col·lectiu dels catalans del nord i del sud de la serralada pirinenca. La Fundació Jacint Verdaguer va dissenyar el projecte que va consistir en la lectura de tot el poema per 125 lectors situats a diversos indrets de Catalunya. Es troba íntegre a You Tube.(2011)

Consultar enllaç

Canigó 125 veus
Update cookies preferences