De com posar Verdaguer a Folgueroles

És el nom del projecte de Perejaume creat per celebrar el cent anys de la mort del poeta (2002) que va consistir en tres intervencions:

1. Fixació del terme amb quatre enormes claus fiters, clavats a cada extrem del termenal.
2. Correcció de la llera del torrent de Folgueroles, perquè dibuixi la signatura de Verdaguer.
3. Extensió a veu, a alens, de les obres completes de Verdaguer.

Consultar enllaç

De com posar Verdaguer a Folgueroles
De com posar Verdaguer a Folgueroles
De com posar Verdaguer a Folgueroles
Update cookies preferences