Brins d'espígol

Jardí situat al costat de l’ermita, és el poemari de Verdaguer convertit en motiu vegetal. El jardí consta de 29 plantes ordenades alfabèticament que es corresponen amb els 29 poemes de Verdaguer. En una bústia del jardí hi ha el llibre homònim de Verdaguer per poder-lo llegir in situ. (1990, en el 25è aniversari d’Amics de Verdaguer).

Brins d'espígol
Mirau-la com tremola, la fulla de l’alba: de part d’amunt negrenca, de sota blanca. Tal és la vida: porta en ses dues cares la nit i el dia.
Verdaguer, Jacint «Àlber»  dins Brins d’espígol.  Estudis Verdaguerians Sèrie La Damunt. Amics de Verdaguer/ Casa Museu Verdaguer  Eumogràfic 1990.  p. 17
Update cookies preferences