Casa familiar

Els Verdaguer Santaló es van traslladar del carrer Major a la Plaça quan el poeta tenia dos anys. Aquesta fou la seva casa pairal, ja que un cop morts els pares, en Miquel hi continuà com hereu. En un edifici d’aquesta plaça, avui desaparegut, hi havia l’escola on en Cinto va anar a estudi.

Casa familiar
Jo tenia cinc anys, anava a estudi en mon humil poblet de Folgueroles; de mos pobres esplets digne preludi, portava sota el braç les beceroles.
Verdaguer Jacint «A la Verge» dins Ruta Verdagueriana de Folgueroles. Estudis Verdaguerians Sèrie La Damunt. Amics de Verdaguer/ Casa Museu Verdaguer Eumogràfic 1992. p. 25-27
Update cookies preferences