Església

Edifici parroquial d’estil romànic i barroc. Conserva l’absis i les absidioles llombardes del segle XI i els capitells de la façana del segle XII. Foren restituïts acabada la guerra. El volum del temple actual, amb el campanar d’espadanya, correspon a l’ampliació barroca del segle XVIII. La façana havia estat decorada amb sarcòfags gòtics i l’interior de l’església, avui de pedra vista, havia estat presidida per un altar barroc realitzat pels Pujol, nissaga d’escultors emparentada amb la mare de Verdaguer. El temple conserva la pila baptismal on fou batejat el poeta.

Església
En arribar a la porta reixa da del fossar, girí els ulls enrere i adéu-siau diguí plaers del món no us vull tastar; altres més dolços i purs me criden, a què no puc fer el sord, i ja no só més vostre.
Verdaguer Jacint «La Festa Major» dins Ruta Verdagueriana de Folgueroles. Estudis Verdaguerians Sèrie La Damunt. Amics de Verdaguer/ Casa Museu Verdaguer Eumogràfic 1992. p. 29-30
Update cookies preferences