Amor

01.05.2011

Vindran l'estiu i l'hivern,
no se'n veurà cap en terra,
sinó la del meu Amor
que de totes és la reina.

Si giro los ulls al cel 
la comparo amb les estelles; 
boniques són les que obir,
mes totes les senyoreja,
com lo lliri als galdirons,
com l'avet a les ginestes;
elles duraran mil anys, 
la mia amor és eterna.

Verdaguer, Jacint
«Amor» dins Al Cel  TO IV Barcelona, 2006Proa  p.520

Update cookies preferences