Cançó dels aucellsFoto A. FJV

Cançó dels aucells

01.04.2016

Com canten los aucellets,
         com canten i riuen!
Amb sos cants i refilets
        sabeu lo que diuen?

Diuen:  -Benhaja qui ens peix
         qui ens peix i ens abeura,
a l'un a l'ombra d'un teix,
         a l'altre dins l'heura.

Dóna a tots un gra de blat,
          de nit una fulla,
sols per fer-nos de teulat,
          si el llitet se'ns mulla;

A la merla un flobiol,
           al tord una lira,
i un violí al rossinyol
           que sempre sospira.

Caramellaires boscans
           sols sabem cantar-lo.
Oh, ditxosos los humans
          que sabeu d'aimar-lo!-

Verdaguer, Jacint
« Cançó dels aucells » dins Roser de tot l'any. TO III Barcelona, 2005. Proa.  p. 881

Update cookies preferences