Cant I, l’Aplec

01.01.2011

Amb son germà, lo comte de Cerdanya,
      com àliga que a l'àliga acompanya,
davalla Tallaferro de Canigó un matí;
      ve amb son fill de caçar en la boscúria,
      quan al sentir-hi mística cantúria
se n'entra a l'ermitatge devot de Sant Martí.

«Cant I , L'Aplec» dins Canigó  TO II Barcelona, 2003 Proa. p. 247

Update cookies preferences