Semprevivia

Diada dels morts

01.11.2018


Omnibus una quies.

Com cau la fulla
per la tardor,
tal se despulla
de sa bellesa
la jovenesa.
Tota hermosura
floreix i mor:
la sepultura
guarda en l'ossera
llur polsinera.

Verdaguer, Jacint. «Diada dels morts». Dins Poesia dispersa. TO IV  Barcelona, 2005. Proa. pàg. 187
FOTO: Semprevivia (Parc de les Olors). La flor seca d'aquesta planta perdura molt de temps, per aquesta raó sovint era utilitzada per a fer rams de decoració per a cementiris. 

Update cookies preferences