Dins Caritat

01.11.2010

-Per què Déu de la pau permet la guerra?
Per què lo dolç sempre té prop lo fel?
Per què Déu deixa tremolar la terra?
Perquè alcem més sovint los ulls al cel.-

Verdaguer, Jacint.
« Per què Déu de la pau permet la guerra?» dins Caritat  TOIII Barcelona, 2005 Proa. p. 341

Update cookies preferences