La SegaFoto A. FJV

La Sega

01.11.2015

           La Sega
                         
                       Qui seminant in lacrimis
                        in exultatione metent.

                                  SALM 125,5
   
                   I

Llavor que estàs en la terra,
deixa que passe l'hivern
i que s'enflore la serra;
lo Sembrador que t'enterra
t'estima amb amor etern.

                 II

Darrere el temps d'agonia
vindran lo mes de Maria
i Sant Joan amb falç d'or,
i segarà  l'alegria
lo que sembrà la tristor.

Verdaguer, Jacint «La Sega» Flors del Calvari. TO III. Barcelona, 2005. Proa. p.1078
 

Update cookies preferences