OrengaOrenga

Orenga

01.11.2021

Si vols que l’amor te prenga,
dóna-li un ramet d’orenga.

Com l’adagi ho diu aixís,
jo, a l’Amor del paradís,
li’n doní de rams i toies
d’eixes herbes bonicoies...

Mes, ai!, que encara no em pren
i em té allunyat de sa cara,
com un aimador qui encara
no és digne de qui l’ullprèn.

Vós, que feu florir l’orenga,
feu-me florir també a mi
fins que vostra amor me prenga
per flor de vostre jardí.

Verdaguer, Jacint «Orenga» dins Brins d'espígol TO Poesia 2, Barcelona, 2006. Proa pàg. 1105.

Update cookies preferences