SospirsVerdaguer edicions

Sospirs

01.02.2021

Rosada divina,
quan vos copsaré!,
oh!, vine al cor, vine,
lliri i clavellina,
rosa sens espina
del millor roser.

Celestial aurora,
quan t’obiraré!,
lo meu cor t’enyora,
tórtora que plora,
cridant a tota hora
l’Aimador si ve. 

Ai!, en vostra cara
quan m’hi miraré!,
hermosura rara,
front de l’alba clara,
si no us veig encara,
d’amor moriré.

Verdaguer, Jacint. «Sospirs» dins 'Idil·lis i cants místics'. A cura de Josep Camps i Arbós. Folgueroles: Verdaguer Edicions, 2021 Pàg. 192. En premsa.

Comentari

Nota del curador: La figura de la tórtora plorant remet, indefectiblement, al conegut poema d’aquest recull «Plor de la tórtora».

Update cookies preferences