Anunci de licitació

24.01.2019

Actualitat

Servei de guies

La Fundació Jacint Verdaguer obre a licitació el servei de guies de la Casa Museu Verdaguer. El servei de guies contempla l'obertura de la Casa Museu Verdaguer en caps de setmana i festius i l'atenció de visites guiades a l'exterior en dates convingudes a demanda.

El període de presentació de propostes finalitza el dia 6 de febrer a les 14h.

Vegeu totes la informació i documentació relacionada al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Folgueroles:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=41370852&reqCode=viewCn&idCap=10620397&